Cel, Misja i Wizja

Cel, Misja, Wizja

MISJA  STOWARZYSZENIA

  • dbanie o godność, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich równoprawne miejsce w rodzinie i w społeczeństwie
  • wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich obszarach życia i sytuacjach, a zwłaszcza w ich gotowości niesienia pomocy innym.

CEL STOWARZYSZENIA

Działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenie warunków przestrzegania wobec innych praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspierania ich rodzin.

ZADANIA STOWARZYSZENIA

  • rzecznictwo interesów, z wykorzystaniem m.in. instrumentu praw człowieka;
  • inicjowanie rozwiązań prawnych, współpraca z organami władzy rządowej i samorządowej;
  • szkolenia rodziców i profesjonalistów;
  • inna działalność i współpraca z mediami w celu zmiany postaw społecznych i budowania pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania  w formie prowadzenia placówek i stałych programów wieloletnich oraz poprzez cykliczne i jednorazowe projekty krótkoterminowe.

WIZJA  ŻYCIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

  • od bierności do aktywnego życia w formach stosownych do wieku,
  • od uzależnienia od partnerstwa i samostanowienia,
  • od izolacji do życia w otwartym środowisku,
  • od rozpaczy i poczucia beznadziejności rodzin do samopomocy, wspierania ich w wykonywaniu funkcji wynikających z potrzeb zdrowotnych, edukacyjnych, opiekuńczych i rozwojowych dziecka, potrzeb dorosłych osób niepełnosprawnych, które potrzebują towarzyszenia stale rozwijającej się samodzielności, a także pomocy w opiece, gdy dziecko (bez względu na wiek) tego wymaga.

 


PSONI Koło w Ostródzie

ul. Grunwaldzka 19A
14-100 Ostróda
+48 89 646 49 29

KRS 0000007981
NIP 741 14 86 410

PKO BP SA 46 1020 3613 0000 6702 0002 5775

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem