Misja PŚDS

Misja PŚDS

Misja Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie jest tożsama z misją Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, którą jest dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie oraz wśród innych ludzi,  szczęście osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz wspieranie rodzin, aby  były one w stanie sprostać sytuacjom związaną z opieką i wspólnym z nimi życiem.

Celem Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym intelektualnie możliwość aktywnego, autentycznego uczestnictwa w życiu społecznym z zachowaniem związków rodzinnych oraz poczucia więzi z ludźmi i środowiskiem lokalnym, w warunkach bezpieczeństwa i akceptacji tak by spełnić postulat funkcjonowania uczestnika w jego naturalnym środowisku i przeciwdziałaniu izolacji społecznej.

 1. Celami szczegółowymi w stosunku do uczestników Dom zapewnia :
 • 1) Podtrzymanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych w codziennym życiu  w obszarach:
 1. a) sprawności psychomotorycznej
 2. b) samoobsługi i czynności dnia codziennego
 3. c) nawiązywania kontaktów i porozumiewania się oraz podnoszenie poziomu samodzielności w myśleniu, działaniu i komunikacji
 4. d) autonomii wzmacnianie poczucia własnej wartości
 5. e) rozwijania zdolności i umiejętności uczestników zgodnie z ich zainteresowaniami i preferencjami
 6. f) dbałości o zdrowie i higienę osobistą
 7. g) gospodarowania pieniędzmi (trening ekonomiczny)
 8. h) estetyki własnej i otoczenia
 9. i) spędzanie czasu wolnego
 • 2) Integrowanie uczestników z ich środowiskiem lokalnym, w tym rodzinnym poprzez:
 1. a) uczestnictwo w imprezach kulturalnych i turystycznych
 2. b) utrzymywanie kontaktów i kształtowania relacji z rodziną i przyjaciółmi
 3. c) organizowanie i udział w uroczystościach świątecznych, religijnych i okazjonalnych
 4. d) kontakt ze środowiskiem lokalnym-  wycieczki, praktyki niektórych uczestników w zakładach pracy
 5. e) współżycia społecznego
 6. f) załatwianie spraw osobistych i urzędowych
 • 3) Wsparcie w korzystaniu z opieki zdrowotnej w zakresie psychiatrycznym, neurologicznym, somatycznym poprzez :
 1. a) zapewnienie konsultacji lekarskich
 2. b) pomoc w korzystaniu z usług placówek opieki zdrowotnej na terenie miasta oraz poza nim
 3. c) zapewnienie opieki pielęgniarskiej w placówce.

 


PSONI Koło w Ostródzie

ul. Grunwaldzka 19A
14-100 Ostróda
+48 89 646 49 29

KRS 0000007981
NIP 741 14 86 410

PKO BP SA 46 1020 3613 0000 6702 0002 5775

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem