O nas

Historia

 Historiathumbnail 20864a58

06 grudnia 2009 r. w sali Hotelu "Sajmino" w Kajkowie odbyły się obchody jubileuszu X - lecia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ostródzie. Warsztat został otwarty 01 grudnia 1999 r. Od 1999 r. do chwili obecnej WTZ w Ostródzie prowadzony jest przez Ostródzkie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Inicjatorem utworzenia Warsztatu był Przewodniczący Zarządu Koła PSOUU 
w Ostródzie, pan Mieczysław Kowalczyk. Budowa Warsztatu rozpoczęła się w październiku 1997 r. W ciągu dwóch lat powstał obiekt 
o powierzchni 364 m2 Realizację inwestycji wsparły: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacja Współpracy Polsko - Niemieckiej, fundacja pomocowa z Holandii, społeczność lokalna partnerskiego miasta Osterode am Harz (Niemcy), samorządy lokalne Ostródy i Miłomłyna oraz sponsorzy indywidualni. 01 grudnia 199
9 r. pracę w Warsztacie rozpoczęło 35 niepełnosprawnych uczestników. Oficjalne, uroczyste otwarcie Warsztatu miało miejsce 22 stycznia 2000 r. 

Celem działalności Warsztatu jest: osiągnięcie możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku; możliwie najwyższego poziomu funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez ich aktywne uczestnictwo w różnorodnych formach rehabilitacji społecznej i zawodowej realizowanych w Warsztacie Terapii Zajęciowej. Kompleksową rehabilitacją medyczną, społeczną i zawodową Warsztat obejmuje 
50 osób niepełnosprawnych intelektualnie z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, w tym także z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom osób niepełnosprawnych intelektualnie Warsztat kreuje także aktywizację zawodową tych osób tworząc warunki i możliwości ich udziału w szkoleniach, praktykach i stażach zawodowych, w wielu przypadkach znajdując im także miejsca pracy na otwartym rynku. Rehabilitacja zawodowa kształtuje rozwijanie psychofizycznych sprawności oraz podstawowe i specjalistyczne umiejętności zawodowe umożliwiające uczestnictwo w szkoleniu zawodowym lub podjęcie pracy. Działania terapeutyczne skierowane są na rozwijanie poczucia odpowiedzialności, sumienności, wytrwałości, dokładności, punktualności, porządku na stanowisku pracy oraz umiejętności współpracy w grupie. W warsztacie terapii zajęciowej odbywa się również rehabilitacja społeczna. Ma ona na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu społecznym. Rehabilitacja społeczna realizowana jest przede wszystkim poprzez wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej, wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych, likwidacji barier w komunikowaniu się i dostęp do informacji. Kształcenie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi. Uczestnicy warsztatu aktywnie uczestniczą w spotkaniach integracyjnych, wyjazdach, ogniskach i zabawach. Ważnym elementem pracy jest trening ekonomiczny w ramach, którego uczestnicy uczą 
się dysponowania pieniędzmi. W okresie 10 lat funkcjonowania WTZ zaznaczył swoją obecność w mieście, powiecie, województwie a także w kraju, będąc inicjatorem i animatorem wielu przedsięwzięć o charakterze integracyjnym (przeglądy, festiwale, spartakiady) o zasięgu lokalny, regionalnym 
i ogólnopolskim. Uczestnicy naszego Warsztatu zdobywali wiele laurów podczas różnego typu konfrontacji artystycznych i sportowych na terenie całego kraju podejmując - z sukcesami - rywalizację również z osobami w pełni sprawnymi. W Warsztacie funkcjonuje 10 pracowni prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę, Biuro Doradztwa Zawodowego, grupa muzyczna "Da Capa Al Fine", uczestnicy biorą udział w zajęciach logopedycznych, doradztwa zawodowego, społecznych, psychologicznych, kinezyterapeutycznych; zajęciach grupy teatralnej "Przebudzeni", zdobywają wiele laurów na lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach, przeglądach i spartakiadach. Utworzenie i dziesięcioletnia działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Ostródzie to suma i wypadkowa wkładu pracy Zarządu Koła PSOUU w Ostródzie, pracowników Warsztatu oraz wielu osób, firm, zakładów pracy i instytucji, których wsparcie merytoryczne, finansowe, organizacyjne i rzeczowe a także profesjonalna wiedza, doświadczenie, wrażliwość i zaangażowanie przyczyniły się do wypracowania dzisiejszego kształtu placówki. 

Niebawem okazało się, że miejsc w Warsztacie nie wystarcza dla wszystkich chętnych. Od 2003 r. rozpoczęło się sukcesywne powiększanie liczby pracowni i ilości uczestników. Nie udało się, niestety, powiększyć budynku. Rozpoczęła się więc peregrynacja części pracowni - wynajmowaliśmy pomieszczenia od Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petőfi, Spółdzielni Mieszkaniowej oraz od osób prywatnych 
na ul. Garnizonowej i Wierzbowej. W 2007 roku Stowarzyszenie nabyło obiekt, o powierzchni 459 m2 w Kajkowie, do którego - 
po jego modernizacji i przystosowaniu -
przeprowadziliśmy się w lutym 2008 r.

thumbnail 20864a58

Co to jest Warsztat Terapii Zajęciowej?

Przeczytasz tu informacje na temat

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ostródzie.

To jest Warsztat Polskiego Stowarzyszenia

na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Ostródzie.

 

Jest to miejsce dla dorosłych osób

z niepełnosprawnością intelektualną są to uczestnicy.

Warsztat Terapii Zajęciowej jest w Kajkowie

przy ulicy Jeziornej 1b.

Na Warsztat Terapii zajęciowej mówi się w skrócie

WTZ (czytaj wutezet).

 

Co możesz robić w Warsztacie Terapii Zajęciowej?

W Warsztacie Terapii Zajęciowej

- nauczysz się codziennych czynności (mycie, sprzątanie)

- nauczysz się pracować to aktywizacja zawodowa

- jest pomoc psychologa, fizjoterapeuty

- integracja społeczna

- jest trening ekonomiczny

Trening ekonomiczny to nauka jak wydawać pieniądze.

 

W Warsztacie jest kilka pracowni

- pracownia plastyczna i fotograficzna

- porządkowo ogrodnicza, społeczna

- krawiecka, stolarnia

- gospodarstwa domowego

- komputerowa i terapeutyczna

W pracowni plastycznej uczestnicy rysują

i malują obrazy. Pracownia terapeutyczna uczy

samodzielności. Pracownia krawiecka uczy

posługiwać przyborami do szycia.

 

W pracowni fotograficznej uczestnicy uczą się robić

zdjęcia. Pracowania gospodarstwa domowego uczy

robienia prostych potraw na przykład kanapki, sałatki

i obsługi urządzeń kuchennych. Pracownia komputerowa

uczy obsługiwać komputer.

 

W stolarni uczestnik uczy się pracy z drewnem i poznaje

narzędzia stolarskie. W pracowni społecznej uczestnicy

uczą się czynności życia codziennego. Pracownia

porządkowo-ogrodnicza uczy sprzątać oraz dbać o rośliny.

 

Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe to pomoc w znalezieniu

pracy oraz poznawanie różnych zawodów. W Warsztacie

są praktyki zawodowe. Praktyki to nauka pracy.

Aby mieć pieniądze musisz iść do pracy.

 

 

 

 

 


PSONI Koło w Ostródzie

ul. Grunwaldzka 19A
14-100 Ostróda
+48 89 646 49 29

KRS 0000007981
NIP 741 14 86 410

PKO BP SA 46 1020 3613 0000 6702 0002 5775

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem