Self-Adwokaci

O nas... czyli kim jesteśmy?

Self- adwokat: to ktoś kto występuje sam w swoich sprawach , osobiście je reprezentuje. Jest tak jakby adwokatem swoich spraw i ludzi podobnych do siebie. Self-adwokatami są osoby niepełnosprawne. Ruch self- adwokatów powstał w USA i rozwija się na całym świecie. U nas w Polsce self- adwokatami zajmuje się Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ( w skrócie PSOUU).PSOUU organizuje dla nas self -adwokatów szkolenia, konferencje i inne spotkania . To dla nas bardzo ważne ponieważ wiele dorosłych osób nie słucha nas , nie liczy się naszym zdaniem. Wielu rodziców, terapeutów, specjalistów uważa ,że nie potrafimy być samodzielni, że nie umiemy podejmować decyzji. Nie doceniają nas i naszych umiejętności. Oni czasami traktują nas jak duże dzieci - a przecież My jesteśmy dorośli! Chcemy sami decydować o sobie i swoich sprawach. Chcemy popełniać błędy - bo kto ich nie popełnia? Prawie każdy uczy się na swoich błędach. My też tak chcemy !Chcemy mieć większy wpływ na swoje życie. W naszym Warsztacie grupa self adwokatów istniej od kilku lat.

 

Od  2009 roku spotykamy się regularnie.

Rozmawiamy o sprawach osób niepełnosprawnych, o tym co dla nas jest najważniejsze. Nasza grupa liczy kilkanaście osób . W naszych spotkaniach może uczestniczyć każdy kto chce rozmawiać i ma coś do powiedzenia. Poruszamy różne tematy- czasami bardzo łatwe i miłe a czasami mniej przyjemne i bardzo trudne. Dyskusje jakie odbywamy na naszych spotkaniach nie są trudne dla nas . Umiemy już mówić w swoim towarzystwie. Znacznie trudniejsze jest występowanie publiczne ale i do tego jesteśmy przygotowywani. We wrześniu  2009 i 2010 reprezentanci naszej grupy byli na bardzo ciekawych  szkoleniach dla self adwokatów w Łucznicy organizowanych  właśnie przez PSOUU. Uczyli się tam o prawach człowieka i wielu innych trudnych ale bardzo ważnych sprawach .Tam właśnie mieliśmy okazję po raz pierwszy brać udział w prawdziwych  konferencjach. W listopadzie  2009 czwórka naszych self adwokatów brała udział w bardzo ważnej konferencji na temat konwencji osób niepełnosprawnych. Konferencja odbywała się na ostródzkim zamku i była dostępna dla wszystkich ludzi. To było duże wyzwanie dla nas. Przemawialiśmy przed wieloma ważnymi osobami, byli tam także nasi znajomi z innych warsztatów i rodzice .W tym samym miesiącu byliśmy także na podobnej konferencji w Iławie, gdzie mogliśmy zobaczyć wystąpienia innych self adwokatów. 

Od 01 września 2010  w naszym Warsztacie działa REGIONALNA ORGANIZACJA SELF- ADWOKATÓW ( w skrócie ROSA )  .Regionalną Organizację Self-Adwokatów tworzą wszystkie osoby niepełnosprawne z naszego Warsztatu które chcą coś zmienić w swoim życiu. Członkowie ROSA  spotykają się  przynajmniej raz w tygodniu. Spotkania są nieobowiązkowe.

 

Organizacja zajmuje  się :                                                                                        
-problemami osób niepełnosprawnych                                                                                             
-prawami osób niepełnosprawnych                                                                                                                  
-barierami jakie napotykają osoby niepełnosprawne                                                                                    
-organizacją czasu wolnego osób niepełnosprawnych                                                                                 
-szerzeniem informacji o osobach niepełnosprawnych


Regionalna Organizacja Self-Adwokatów powstała dzięki działaniom Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w ramach projektu „ Nic o nas  bez nas .Rozwój ruchu Self-Adwokatów w Polsce”
     20 października 2010 r. dwóch self- adwokatów   z naszego WTZ wzięło udział w konferencji "Aktywizacja Zawodowa Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną" w Biskupcu. Celem konferencji jest promocja zatrudniania osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Podczas konferencji  specjaliści, pracodawcy, samorządowcy i rodzice osób z niepełnosprawnością intelektualną dyskutowali o trudnościach, szansach i kierunkach aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w naszym regionie.
Dnia 25 listopada  2010 w iławskim kinoteatrze "Pasja" odbyła się konferencja  pt. "Osoba niepełnosprawna -równoprawny członek społeczeństwa".
Wydarzenie to zgromadziło wielu szanownych gości m.in. przedstawicieli władz miasta i powiatu, przedstawicieli instytucji i organizacji działających na rzecz osób łnosprawnych oraz same osoby niepełnosprawne i ich rodziny. Główne wystąpienia zostały przygotowane i przedstawione przez Self - Adwokatów, czyli osoby z niepełnosprawnością intelektualną i występujące w swoim własnym imieniu, działające przy PSOUU  w Elblągu, Ostródzie i Iławie. Self- adwokaci z naszego WTZ  przedstawiali temat  dotyczący ubezwłasnowolnienia. Mówili o dylematach moralno - prawnych dotyczących ubezwłasnowolnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną i pozbawianiem ich prawa do samo decydowania. Przedstawili także film na ten temat.
Rok 2011 przyniósł wiele wydarzeń w których nasi self-adwokaci brali udział: spotkania z prawnikami, konferencje w Elblągu , Suwałkach , Warszawie ( więcej informacji a także     foto-relacje w zakładce  wydarzenia.
Mamy nadzieję , że w roku 2012 nasi self-adwokaci będą działać równie aktywnie jak we wcześniejszych latach .

 

 


PSONI Koło w Ostródzie

ul. Grunwaldzka 19A
14-100 Ostróda
+48 89 646 49 29

KRS 0000007981
NIP 741 14 86 410

PKO BP SA 46 1020 3613 0000 6702 0002 5775

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem