O nas

O nas

Zakład Aktywności Zawodowej w Ostródzie działa na podstawie:

Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 1997 r.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17.07.2012 w sprawie Zakładów Aktywności Zawodowej.
W Zakładzie pracuje 30 osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym wspierane przez personel rehabilitacyjno- obsługowy. Celem nadrzędnym zakładu jest rehabilitacja społeczna i zawodowa. Pracownicy kadry obsługowo- rehabilitacyjnej pracują w godzinach 7.00 – 15.00 z wyjątkiem działu gastronomicznego Baru Semafor, który funkcjonuje w godz. 7,00 – 18,00 (1, 4 zmiany) od poniedziałku do piątku, z możliwością prowadzenia dodatkowych zajęć kulturalnych, sportowych lub rekreacyjnych w godzinach popołudniowych lub dni wolne od pracy.

Historia:

Zakład Aktywności Zawodowej w Ostródzie został utworzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ostródzie 16 grudnia 2014 roku. Koszt utworzenia zakładu został sfinansowany ze środków PFRON na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a także ze środków własnych organizatora.

Głównym zadaniem zakładu jest rehabilitacja zawodowa i społeczna, która jest realizowana poprzez prowadzenie działalności usługowo- wytwórczych dla osób niepełnosprawnych. W ZAZ zatrudnienie znalazło 15 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (3 osoby z upośledzeniem umysłowym, 3 osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz 10 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ( 8 osób z upośledzeniem umysłowym, 2 osoby z zaburzeniami psychicznymi). Zakład wspiera również osoby niepełnosprawne od 1 do 2 godz. dziennie na śniadanie / obiad szkolenia i inne aktywności w ramach rehabilitacji ruchowej, medycznej i społecznej.

 


PSONI Koło w Ostródzie

ul. Grunwaldzka 19A
14-100 Ostróda
+48 89 646 49 29

KRS 0000007981
NIP 741 14 86 410

PKO BP SA 46 1020 3613 0000 6702 0002 5775

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem