PSONI

Da Capo al Fine

Da Capo al Fine – zespół instrumentalno – wokalny.

Zespół działa w ramach zajęć muzykoterapii  Warsztatu Terapii Zajęciowej, Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – wychowawczego oraz Zakładu Aktywizacji Zawodowej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło  w Ostródzie. W języku muzycznym nazwa zespołu oznacza „Od początku do końca”. Jest to nasze motto. , bo zespół  istnieje od powstania Warsztatu Terapii Zajęciowej i mamy nadzieję że będzie istniał zawsze. Początki Zespołu związane są jednak z Klubem Terapeutycznym, który powstał w 1996 r. i działał do chwili uruchomienia WTZ  tj. 1 grudnia 1999 r.
W ramach działalności WTZ Zespół się rozwinął, wzbogacił instrumentarium oraz repertuarowo. Nasze spotkania i koncerty,  mają przemyślany od początku do końca przebieg i charakter. Członkowie grupy  muzycznej mają ogromną potrzebę wspólnego muzykowania, sami dokonują wyboru kolejności i rodzaju ćwiczeń muzycznych oraz decydują o swoim repertuarze koncertowym.     

Początki pracy to proste ćwiczenia rytmiczne, metryczne, dynamiczne oraz agogiczne. Pałeczki, bębny, bongosy, tamburyna …dalej drobne ilustracje instrumentalne, proste utwory …aż do pierwszych popularnych  przebojów muzyki rozrywkowej  - wreszcie maszyna ruszyła.

Instrumentarium używane w tej chwili przez uczestników zespołu to: ksylofony chromatyczne i diatoniczne, metalofony, marimby, dzwonki chromatyczne i cały sztab przeszkadzajek perkusyjnych. Jednocześnie z instrumentarium rozrastała  się również grupa, pięknieje  i dojrzewa brzmienie zespołu, oraz rośnie jego popularność w środowisku lokalnym i poza nim. Zespół „Da Capo al  Fine”, w którym wspólnie muzykujemy, to wspaniałe doświadczenie terapeutyczne
i artystyczne pełne wielu wzruszeń i poszukiwań najlepszych metod i sposobów na to, aby móc grać jak najlepiej. Są tego efekty w postaci licznych wyróżnień
i nagród na przeglądach i konkursach , nagród  indywidualnych i zespołowych, które „dodają skrzydeł” i mobilizują jeszcze bardziej.

Praca z uczestnikami WTZ to proces, który trwa kilkanaście lat.. Zasadniczo przebiegał bardzo standardowo. Instrumentarium Carla Orffa stanowiło tu podstawę. Trzonem instrumentarium Orffa są specjalne instrumenty perkusyjne ( wzorowane na egzotycznych instrumentach ludowych), zwłaszcza ksylofony i marimbofony z wymienianymi sztabkami. Koncepcja wychowania muzycznego autorstwa C. Orffa, była  myślą przewodnią w początkach pracy z zespołem. 
Polega ona  na inspirowaniu i kierowaniu przez nauczyciela „tworzenia” muzyki przez dziecko. Tworzywem wyjściowym jest ekspresja rytmu melodii, improwizacje muzyczno-ruchowe, budowanie najprostszych motywów form dźwiękowych za pomocą specjalnego instrumentarium. Zespół posiada bogatą bazę instrumentów perkusyjnych melodycznych i nie melodycznych. 

Instrumenty używane w tej chwili przez grupę to: ksylofony chromatyczne i diatoniczne, metalofony altowe i tenorowe, marimbofony, dzwonki chromatyczne oraz sztabki dźwiękowe na pudełkach akustycznych umożliwiające pojedyncze uderzenia lub serie uderzeń. Są też dzwonki akordowe z całym zapleczem akordów no i obszerna baza instrumentów perkusyjnych nie melodycznych na specjalnych statywach. Bongosy, konga, pudełka akustyczne, ”dzwoneczki wiatru”, tamburyna, grzechotki, marakasy, wilbro, fleksaton, guiro, kij deszczu itp. Wszystko podparte jest akompaniamentem, aranżowanym  na keyboardzie Yamaha PSR -740 lub bezpośrednio na komputerze .Pomoc keyboardu daje szybką możliwość zmiany tempa, wysokości utworu wreszcie dynamiki i jest stałą podbudową gry – daje uczestnikom pewność powtarzalności takich samych tematów.

 Zespół instrumentalny wokalno – instrumentalny o nazwie „Da capo al fine”, istnieje od momentu kiedy powstały przy PSONI w Ostródzie Warsztaty Terapii Zajęciowej. Wcześniej działania miały charakter umuzykalniania i ćwiczenia wszystkich elementów muzyki podobnie jak w pracy z dziećmi młodszymi tyle że repertuar był już z gatunku „polskich przebojów” a zajęcia odbywały się w ramach zajęć Klubu Terapeutycznego, który funkcjonował w godzinach popołudniowych oraz  w soboty. 

Tutaj dwie sprawy : uczestnicy klubu podobnie jak teraz WTZ  to były osoby dorosłe, więc  decyzje dotyczące repertuaru pozostają w ich gestii. Zadaniem instruktora jest słuchać propozycji, wyczuwać zainteresowania czy gatunki muzyki, którą preferują członkowie mojego zespołu. 

Nadrzędną sprawą i ideą Stowarzyszenia jest usamodzielnienie się w miarę możliwości uczestników placówek. Nie ma stałego i monolitycznego składu zespołu. Wiele osób, które grały razem z nami bardzo długo w którymś momencie odnalazło swoją drogę zawodową  i usamodzielniło się. Osoby te siłą rzeczy nie mogły już uczestniczyć w zajęciach. Bywa też tak, że uczestnik jest wyłączony na długi czas z racji praktyk, staży czy  pełnionych obowiązków praktykanta.

To jest element konieczny i nie unikniony. Cała reszta jest nasza pracą, zabawą muzyczną. Uczestnicy grupy muzycznej „Da capo al fine” mają ogromną potrzebę wspólnego grania. Są już w zespole tacy uczestnicy, którzy na początku byli w którejś z grup terapeutycznych OREW, są tacy którzy spotykali się
w ramach pracy w Klubie Terapeutycznym. Są też tacy, którzy stali się uczestnikami WTZ gdzieś po drodze, zaglądali na zajęcia ciągnięci zapewne sympatią do muzyki i tak wdrożyli się do zespołu. Istotna jest systematyczna praca, wypróbowana własna droga terapeutyczna i czas. Przy czym sytuacja wyjściowa
w kontekście potrzeb jest inna niż w kontekście terapii. W  pracy terapeutycznej akcja instrumentalna nie jest skierowana na związek między terapeutą
a uczestnikiem, a tym samym na zmianę zachowań, czy osobowości uczestników, lecz na spełnienie wspólnej, naprawdę ogromnej potrzeby uprawiania muzyki. Wywołuje to „działanie lecznicze” w formie „nieoczekiwanego prezentu” w trakcie radosnej wspólnej zabawy. W tym zaspakajaniu potrzeby grupy ( bo przecież najprościej mówiąc musimy ładnie zagrać, a już wiemy co znaczy ładnie) , którą wspólnie tworzymy, realizują się zadania indywidualne skierowane na własne możliwości i wspólne cele. W pracy z uczestnikami zespołu stosowany jest system punktowy, czyli oznaczenie kolorami dźwięków danej tonacji, czasem tych niezbędnych w danym utworze. Następnie ćwiczenia od prostych fraz do tematów, dalej ewentualna harmonizacja i dołączamy metrum, rytm -„bębny” oraz  artykulację czyli sposób wykonania. Tak się zaczyna czasami zachwycająco szybko i ładnie, czasami „troszkę pod górkę”. 

Empatia. Tak,  to ważny element dający nam spoiwo. Nie tylko wspólnie tworzymy ale i pomagamy sobie nawzajem. Dobrym słowem, życzliwością, troską
o innych. Zwykła herbatka  na rozgrzewkę jest tą chwilą, kiedy można porozmawiać o problemach. Jest ich wiele, jak wszędzie i dotyczą codzienności. Wzajemne dobre relacje oraz wspólny cel muzyczny emocjonalnie integrują zespół.

Bardzo ważne są też występy, to nieistotne - czy jest to konkurs, przegląd czy jakieś oficjalne obchody na które zespół jest zapraszany.
Ważny jest fakt uczestnictwa w społecznym wydarzeniu i obdarowywanie innych tym co mamy najlepsze.

Założycielem i wieloletnim instruktorem muzycznym jest Pan Piotr Błaszkiewicz - mgr sztuki, nauczyciel.

 

 


PSONI Koło w Ostródzie

ul. Grunwaldzka 19A
14-100 Ostróda
+48 89 646 49 29

KRS 0000007981
NIP 741 14 86 410

PKO BP SA 46 1020 3613 0000 6702 0002 5775

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem