Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów biurowych - aktualizacja 2

Drukuj

Proszę o zapoznanie się ze zmianami w zapytaniu ofertowym (tabela), jednocześnie nie przedłuża się terminu składania ofert. Termin zostaje bez zmian - 20 kwietnia 2021 r.

 

ZMIANA W ZAPYTANIU OFERTOWYM

ZAKTUALIZAOWANA TABELA - ZAPYTANIE OFERTOWE