Aktualności

5 MAJA - DZIEŃ GODNOŚCI OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIA INTELEKTUALNĄ

DZIEŃ GODNOŚCI OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną to święto obchodzone co roku 5 maja, zapoczątkowane we Francji w latach 90-tych XX wieku. W Polsce Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną został ustanowiony w 1999 r. przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

5 maja jest również okazją do podwójnej refleksji o sytuacji osób z niepełnosprawnościami, bowiem dzień ten jest również Europejskim Dniem Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnościami.

Naruszanie czyjejś godności to łamanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W art. 30 „Zasady ochrony godności człowieka „ , zapisano „Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka oraz obywatela. Jest ona nienaruszalna a jej poszanowanie i ochrona  jest obowiązkiem władz publicznych” . 

O godności i jej ochronie mówi Powszechna Deklaracja Praw Człowieka  ONZ: art. 1 „Wszystkie istoty ludzkie rodzą się wolne i równe w godności i prawach...”

Pismo Święte bardzo wyraźnie mówi o Bożym obrazie w każdym człowieku: „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył" (Rdz l,27a). W każdej istocie ludzkiej istnieje podobieństwo do Stwórcy. Jan Paweł II przypomina tę prawdę odwołując się do wielkości umysłu człowieka. Mówi on „Właśnie ze względu na to, że jest osobą, człowiek spośród wszystkich stworzeń jest obdarzony szczególną godnością". „Chociaż osoby z niedorozwojem umysłowym ze względów od nich nieza­leżnych nie korzystają w pełnym stopniu z możliwości ludzkiego rozumu, to nie ma najmniejszych podstaw, by fakt ten zaprzeczał ich godności... „cały człowiek, a więc nie tylko jego dusza ducho­wa wraz z umysłem i wolną wolą, lecz także jego ciało - ma udział w godności «obrazu Boga»”

 

Godność należy zatem do najwyższych wartości chronionych przez państwo, prawo i religię. Odebrania jej komuś unicestwia człowieka w niemal wszystkich obszarach jego jestestwa.

Dlaczego szczególnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną narażone są na ograniczanie ich godności przez innych?

W świadomości społecznej intelekt jest wartością cenioną najwyżej. W rankingach sympatii społecznych dotyczących osób z niepełnosprawnościami, osoby z niepełnosprawnością  intelektualną i osoby z zaburzeniami psychicznymi zajmują najniższe pozycje. Kiedy spojrzymy historycznie na nazewnictwo określające osoby z niepełnosprawnością intelektualną, wraz ze wzrostem świadomości społecznej, ulegało ona zmianom ponieważ każda  zmiana nabierała  zabarwienia pejoratywnego i wchodziła do codziennego  słownika negatywnych określeń używanych przez wielu ludzi pod adresem swoich adwersarzy czy wręcz wrogów.  Ewaluowanie zmiany nazewnictwa osób z niepełnosprawnością intelektualną odbywało się więc w celu  ochrony godności tych osób. Współczesne określenie wydaję się być optymalnym bowiem nie „upośledza” człowieka   i oddziela cechę, jaką jest niepełnosprawność - w ty przypadku intelektualna,  od osoby – nie sugeruje umniejszania jej możliwości  a co za ty idzie jego praw lecz sugeruje rodzaj wsparcia jakie powinna otrzymać tak jak każdy obywatel, który tego potrzebuje   w różnych jego aktywnościach życiowych.  

Dzień Godności ma zatem na celu wpływać na zmianę świadomości społecznej, przyczyniać się do łamanie stereotypów panujących w opinii publicznej na temat osób z niepełnosprawnością intelektualną, które są barierą w doświadczaniu człowieczeństwa i obywatelstwa, prowadzą do izolacji, odrzucania  i umniejszania - odbierania ich godności.  

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną ustanowiono po to by przede wszystkim wzbudzić w społeczeństwie refleksję nad istota człowieczeństwa. Każdy  z nas ma swoja godność, wiec by świat był znośny dla wszystkim, szanujmy godność bliźniego. 

 

     Mieczysław Kowalczyk                            
                       
Przewodniczący Zarządu Koła PSONI w Ostródzie       


PSONI Koło w Ostródzie

ul. Grunwaldzka 19A
14-100 Ostróda
+48 89 646 49 29

KRS 0000007981
NIP 741 14 86 410

PKO BP SA 46 1020 3613 0000 6702 0002 5775

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem